i kiedy pochyla się nad matką w Wigilijny wieczór
by ją pożegnać
i odjechać
widać że wystarczyłoby jedno jej słowo
by powtórzył się cud narodzin człowieka
jego ponownego przyjścia na świat